AMACIMIZ

Sağlığın korunması ve hasta bireylerin sağlığına kavuşması için çalışan sağlık personellerinin; mesleki, sosyal ve ekonomik şartlarının iyileştirilmesi için gerekli girişimleri yapmak,

Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak,

Mesleğin standardının ve eğitim seviyesinin yükseltilmesi için çalışmaları planlamak,

Sağlık çalışanlarının devlet ve toplum yararına üst düzeyde nitelikli ve güvenilir hizmet vermesi için gerekli çalışmaları yapmak amacıyla kurulmuştur.