Çocuk Acil Yaşam Desteği Kursu Başarıyla Gerçekleştirildi

Derneğimiz; MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi ve MCBÜ Çocuk Acil Bilim Dalı işbirliğinde hazırlanan ‘Çocuk Acil Yaşam Desteği Kurs’ programı 16 Nisan Salı günü gerçekleştirildi.

Çocuk acil bilim dalı başkanı Doç. Dr. Alkan BAL ve Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Zengin’ in sunumlarıyla;

  • Çocuk hastanın tanımlanması ve değerlendirilmesi,
  • Çocuklarda Temel ve ile Yaşam Desteği,
  • Solunum Sistemlerinin tanımlanması ve oksijen verme sistemleri,
  • İleri yaşam desteğinde ilaç uygulamaları,
  • Şok tedavisi ve yaklaşımı konuları ele alındı.

Teorik derslerin ardından;

  • Temel ve ileri yaşam desteği senaryoları,
  • Hava yolu açma teknikleri,
  • Şok senaryoları,
  • İntraosseos uygulamaları ile konuların pekiştirilmesi sağlandı.

Programın gerçekleştirilme sürecinde bizlere destek olan eğitimci hocalarımız Doç. Dr. Alkan BAL ve Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ZENGİN’ e katkıları dolayısıyla teşekkür ederiz.

Programımıza; yoğun çalışma koşullarında nöbet ertesi olmalarına rağmen katılan meslektaşlarımıza ve çevre il, ilçelerden özveride bulunarak katılan meslektaşlarımıza katkı ve katılımları dolayısıyla teşekkür ederiz.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...