Derneğimize Üyelik Kapsamı Genişletildi

Manisa Sağlık Çalışanları Derneği; kuruluş amaçları ve faaliyet alanları göz önünde bulundurularak sadece hemşire, ebe ve acil tıp teknisyeni meslektaşlarımızın üyeliğe kabul edildiği bir tüzük ile sürece başladı.

Kuruluştan itibaren geçen iki yıllık süreçte; birlikte çalıştığımız meslektaşlarımızın yoğun talepleri, derneğimizin temsil gücünün artması ve yönetim kurulu üyelerinin gözlemleri ile değişimin gerekliliğini tespit etmesi üzerine tüzük değişikliğinin genel kurulda görüşülmesi kararlaştırıldı.

14 kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurula katılan üyeler arasında yapılan görüşmede alınan kararla derneğimize üyelik için aranan özel şartlar değiştirildi. Yeni değişiklik ile birlikte;

  • Sağlık Meslek Lisesi,
  • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,
  • Sağlık Yüksekokulu,
  • Sağlık Bilimleri Fakültesi,
  • Hemşirelik Fakültesi, eğitim kurumlarından mezun olan tüm sağlık çalışanları; üye lik formunu doldurmaları ve 30TL yıllık aidatları yatırmaları halinde Manisa Sağlık Çalışanları Derneği’ ne üye olabilirler.

Alınan bu kararın birlikteliğimze ve sağlık çalışanlarına katkı sağlamasını temenni ederiz.