MASCAD Üyelik Formu

DERNEĞİMİZE ÜYE OLMAK İSTEYEN MESLEKTAŞLARIMIZIN;

 • AŞAĞIDAKİ ÜYELİK FORMUNU DOLDURMALARI,
 • DERNEĞİMİZİN HESAP NUMARASINA YILLIK 30 TL ÜYELİK AİDATINI YATIRMALARI GEREKMEKTEDİR.

Dernek üyeliği için aranan özel şartlar;

 • Sağlık Meslek Liselerinden mezun olmak,
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunu olmak,
 • Sağlık Yüksek Okulları mezunu olmak,
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunu olmak,
 • Hemşirelik Fakültesi mezunu olmak,

HESAP BİLGİLERİ: (AİDAT YATIRAN MESLEKTAŞLARIMIZIN AÇIKLAMA BÖLÜMÜNE İSİMLERİNİ YAZMALARI ÖNEMLE RİCA OLUNUR.)

T.C İŞ BANKASI
HESAP ADI:    MANİSA SAĞLIK ÇALIŞANLARI DERNEĞİ
HESAP NO:     3500-1826959
İBAN NO:        TR90 0006 4000 0013 5001 8269 59

Madde 3– Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Dernek üyeliği için aranan özel şartlar;
 • Sağlık Meslek Liselerinden mezun olmak,
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunu olmak,
 • Sağlık Yüksek Okulları mezunu olmak,
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunu olmak,
 • Hemşirelik Fakültesi mezunu olmak,
Tüzel kişilerin derneğe üye olarak kabul edilebilmesi için sağlık faaliyet alanında faaliyet göstermesi gerekir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.