Mesleki Gelişimin Önündeki Engel Düşünce;  “Benim Ne İşime Yarayacak?”

Üye çalışmaları sırasında meslektaşlarımız tarafından tarafımıza yöneltilen  derneğinize üye olmak “Benim Ne işime yarayacak?”, “bana ne kazandıracak?” soruları üzerine dernekleşme ve bunun mesleki ve toplumsal önemi ile ilgili bir  genel bir bilgilendirmenin yararlı olacağı kanaatine vardık.
Öncelikle derneğin kelime anlamı Türk Dil Kurumunda  “Belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için kurulan yasal topluluk, cemiyet.” olarak belirtilmiştir.

 

 

Manisa Sağlık Çalışanları Derneği’ nin kuruluş amacı;

  • Sağlığın korunması ve hasta bireylerin sağlığına kavuşması için çalışan sağlık personellerinin; mesleki, sosyal ve ekonomik şartlarının iyileştirilmesi için gerekli girişimleri yapmak,
  • Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak,
  • Mesleğin standardının ve eğitim seviyesinin yükseltilmesi için çalışmaları planlamak,
  • Sağlık çalışanlarının devlet ve toplum yararına üst düzeyde nitelikli ve güvenilir hizmet vermesi için gerekli çalışmaları yapmaktır.

Tanımda ve derneğimiz kuruluş amaçlarında da belirtildiği üzere; Manisa Sağlık Çalışanları Derneği bireysel çıkarlar ve bireysel menfaatler üzerine değil; kuruluş amaçları doğrultusunda bir araya gelen meslektaşların birlikte çalışmasıyla ortak kazanımlar elde etmeyi amaçlayarak kurulmuş ve çalışmalarını bu yönde gerçekleştirmiştir. Derneğimizin amacı; “ben” duygusuyla başarılamayanların “biz” duygusuyla başarılmasını sağlamaktır.

Şahsım ve Yönetim kurulu olarak bizler; “ben” duygusunun, mesleğin gelişimindeki önemli engellerden olduğuna inanıyoruz. Sağlık çalışanlarının meslekleri ve sunmuş oldukları bakım ve hizmetin önemi gereği güncel çalışmaları takip etmede ve gelişim faaliyetlerine katılmada öncelikle şahsi çıkarlarını değerlendirmeye alması sağlık çalışanlarının toplumsal açıdan üstlendiği önemli misyon ile bağdaşmadığına inanıyoruz.

Sağlık çalışanları olarak bizler sunmuş olduğumuz bakım ve hizmetin kalitesini arttırmayı amaç edinmeli, bu amaç doğrultusunda çaba göstermeli ve bu amacı “benim ne işime yarayacak?” düşüncesinden sıyrılarak birlikte gerçekleştirmeliyiz.

Devletimizin ve toplumumuzun kalkınmasında birey olarak üstlenmiş olduğumuz sorumlulukların yanında mesleki sorumluluklarımızda bulunmaktadır. mesleki sorumlulukların en önemlisi ve en temeli mesleğimizi en iyi şekilde icra etmektir. Bu sayede toplumsal kalkınmaya destek olarak mesleğimize, toplumumuza ve devletimize yarar sağlanabilecektir. Manisa Sağlık Çalışanları Derneği; mesleki sorumluluklarımızın gerçekleştirilmesini kendine misyon edinmiş ve bu misyonu gerçekleştirmek için büyük çaba göstermektedir.

Bizler kuruluşumuzda ve gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde üye katılımını önemsemekle birlikte misyonumuzun tüm meslektaşlarımız tarafından benimsenmesi ve mesleki gelişimin önemi, profesyonel meslek üyesi olma gibi  temel mesleki konularda farkındalığın oluşması ve sağlık çalışanlarının bu yöndeki çalışmalara aktif katılımları dernek olarak olarak bizlerin asıl kazanımıdır.

Çıktığımız bu yolda bizlere destek olan ve çalışmalarımıza desteklerini esirgemeyen meslektaşlarımıza teşekkür ederim.

Birlikte büyümek ve gelişmek dileğiyle…

 

                                                                                     Abdulkadir UTAR

                                                                               Yönetim Kurulu Başkanı

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın